Kategorie

 • routy:
  /routes/vendor/icore/api/categories.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Api\Category\Post\CategoryController
 • resource:
  N1ebieski\ICore\Http\Resources\Category\CategoryResource


# Uprawnienia:

 • api.* - dostęp do wszystkich endpointów
 • api.categories.* - dostęp do wszystkich endpointów kategorii
 • api.categories.view - dostęp do endpointu listy kategorii


# GET, POST - /api/categories/post/index

Wyświetla listę kategorii dostępnych dla postów.

Request body:

 • page - integer, opcjonalny - stronicowanie
 • filter - array, opcjonalny - filtrowanie:
  • except - array zawierający ID, wykluczenie rekordów z listy
  • search - string, wyszukiwanie po haśle
  • status - integer, 1 - aktywne, 0 - nieaktywne (dostępne wyłącznie dla uprawnienia admin.categories.view)
  • parent - integer zawierający ID rodzica
  • orderby - string, sortowanie, dostępne: created_at|asc, created_at|desc, updated_at|asc, updated_at|desc, name|asc, name|desc, position|asc, position|desc, real_depth|asc, real_depth|desc
  • paginate - integer, ilość rekordów na liście, dostępne: 25, 50, 100


Response:

 • data[ ]:
  • id - integer
  • name - string
  • slug - string
  • icon - string, klasa ikony
  • status:
   • value - integer
   • label - string
  • real_depth - integer, poziom w hierarchii
  • created_at - datetime
  • created_at_diff - string
  • updated_at - datetime
  • updated_at_diff - string
  • ancestors - array zawierający przodków (w tym rodzica)
 • links - linki do zasobu
 • meta - informacje dotyczące stronicowania, filtrowania i sortowania