Kategorie

  • routy:
    /routes/vendor/idir/api/categories.php
  • kontrolery:
    N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Api\Category\Dir\CategoryController
  • resource:
    N1ebieski\ICore\Http\Resources\Category\CategoryResource


# GET, POST - /api/categories/dir/index

Wyświetla listę kategorii dostępnych dla wpisów w katalogu stron.

Zastosowanie ma sekcja index w dokumentacji iCore.

Wyświetleń:
300

Podstrony