Lista ostatnio dodanych komentarzy

  • komponent:
    N1ebieski\IDir\View\Components\Comment\Dir\LatestComponent
  • widok:
    /resources/views/vendor/idir/web/components/comment/dir/latest.blade.php


Opis

Komponent wyświetla listę ostatnio dodanych komentarzy przypisanych do wpisów.

Kod i ustawienia

@render('idir::comment.dir.latestComponent', [
    'limit' => 5
])
  • limit - określa maksymalną ilość wyświetlanych komentarzy