Posty

 • routy:
  /routes/vendor/icore/api/posts.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Api\PostController
 • resource:
  N1ebieski\ICore\Http\Resources\Post\PostResource


# Uprawnienia:

 • api.* - dostęp do wszystkich endpointów
 • api.posts.* - dostęp do wszystkich endpointów postów
 • api.posts.view - dostęp do endpointu listy postów


# GET, POST - /api/posts/index

Wyświetla listę wszystkich postów na blogu.

Dostępne wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem: api.posts.view.

Request body:

 • page - integer, opcjonalny - stronicowanie
 • filter - array, opcjonalny - filtrowanie:
  • except - array zawierający ID, wykluczenie rekordów z listy
  • search - string, wyszukiwanie po haśle
  • status - integer, 1 - aktywne, 0 - nieaktywne (dostępne wyłącznie dla uprawnienia admin.posts.view), 2 - zaplanowane (dostępne wyłącznie dla uprawnienia admin.posts.view)
  • category - integer zawierający ID kategorii
  • orderby - string, sortowanie, dostępne: created_at|asc,created_at|desc,updated_at|asc,updated_at|desc,title|asc,title|desc,view|desc,view|asc
  • paginate - integer, ilość rekordów na liście, dostępne: 25, 50, 100


Response:

 • data[ ]:
  • id - integer
  • slug - string
  • title - string
  • short_content - string, skrócona wersja posta bez formatowania HTML
  • content - string, post bez formatowania HTML
  • content_html - string, post z formatowaniem HTML
  • no_more_content_html - string, post z formatowaniem HTML bez przycisku "pokaż więcej"
  • less_content_html - string, post z formatowaniem HTML do przycisku "pokaż więcej"
  • seo_title - string, tytuł pod SEO
  • meta_title - string, tytuł przeznaczony dla META
  • seo_desc - string, opis pod SEO
  • meta_desc - string, opis przeznaczony dla META
  • seo_noindex - boolean, wartość przeznaczona dla META
  • seo_nofollow - boolean, wartość przeznaczona dla META
  • status:
   • value - integer
   • label - string
  • comment - boolean, określa czy dozwolono na komentarze
  • first_image - string, adres pierwszego screena w poście dla META
  • published_at - datetime
  • published_at_diff - string
  • created_at - datetime
  • created_at_diff - string
  • updated_at - datetime
  • updated_at_diff - string
  • links:
   • web - string, link do zasobu posta na stronie użytkownika
   • admin - string, link do zasobu posta w panelu administracyjnym
 • links - linki do zasobu kolekcji
 • meta - informacje dotyczące stronicowania, filtrowania i sortowania