Tagi

 • routy:
  /routes/vendor/icore/api/tags.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Api\TagController
 • resource:
  N1ebieski\ICore\Http\Resources\Tag\TagResource


# Uprawnienia:

 • api.* - dostęp do wszystkich endpointów
 • api.tags.* - dostęp do wszystkich endpointów tagów
 • api.tags.view - dostęp do endpointu listy tagów


# GET, POST - /api/tags/index

Wyświetla listę tagów.

Request body:

 • page - integer, opcjonalny - stronicowanie
 • filter - array, opcjonalny - filtrowanie:
  • except - array zawierający ID, wykluczenie rekordów z listy
  • search - string, wyszukiwanie po haśle
  • orderby - string, sortowanie, dostępne: created_at|asc, created_at|desc, updated_at|asc, updated_at|desc, sum|asc, sum|desc
  • paginate - integer, ilość rekordów na liście, dostępne: 25, 50, 100


Response:

 • data[ ]:
  • id - integer
  • name - string
  • slug - string
  • created_at - datetime
  • created_at_diff - string
  • updated_at - datetime
  • updated_at_diff - string
 • links - linki do zasobu
 • meta - informacje dotyczące stronicowania, filtrowania i sortowania