Użytkownicy

 • routy:
  /routes/vendor/icore/api/users.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Api\UserController
 • resource:
  N1ebieski\ICore\Http\Resources\User\UserResource


# Uprawnienia:

 • api.* - dostęp do wszystkich endpointów
 • api.users.* - dostęp do wszystkich endpointów użytkowników
 • api.users.view - dostęp do endpointu listy użytkowników


# GET, POST - /api/users/index

Wyświetla listę użytkowników.

Dostępne wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem: api.users.view oraz admin.users.view.

Request body:

 • page - integer, opcjonalny - stronicowanie
 • filter - array, opcjonalny - filtrowanie:
  • except - array zawierający ID, wykluczenie rekordów z listy
  • search - string, wyszukiwanie po haśle
  • status - integer, 1 - aktywne, 0 - nieaktywne (dostępne wyłącznie dla uprawnienia admin.users.view)
  • role - integer zawierający ID roli
  • orderby - string, sortowanie, dostępne: created_at|asc, created_at|desc, updated_at|asc, updated_at|desc
  • paginate - integer, ilość rekordów na liście, dostępne: 25, 50, 100


Response:

 • data[ ]:
  • id - integer
  • name - string
  • ip - string, (dostępne wyłącznie dla uprawnienia admin.users.view)
  • email - string, (dostępne wyłącznie dla uprawnienia admin.users.view, oraz właściciela rekordu)
  • status:
   • value - integer
   • label - string
  • marketing - (dostępne wyłącznie dla uprawnienia admin.users.view):
   • value - integer, zgoda na mailing
   • label - string
  • real_depth - integer, poziom w hierarchii
  • created_at - datetime
  • created_at_diff - string
  • updated_at - datetime
  • updated_at_diff - string
  • roles - array zawierający role
  • socialites - array zawierający podpięte logowania przez konta społecznościowe, (dostępne wyłącznie dla uprawnienia admin.users.view, oraz właściciela rekordu)
 • links - linki do zasobu
 • meta - informacje dotyczące stronicowania, filtrowania i sortowania