Zależności

Composer.json:


Package.json:


Bez repozytorium:


+ wszystkie zależności modułu ICore wymienione w dokumentacji.