Aktualizacja

Commandy:

  • aktualizator:
    N1ebieski\IDir\Console\Commands\Update\UpdateCommand
  • przywracanie kopii zapasowej:
    N1ebieski\IDir\Console\Commands\Update\RollbackCommand


# Przerwa techniczna

Na czas aktualizacji omówionych w tej sekcji należy przejść w tryb techniczny za pomocą polecenia:

php artisan down

Dodatkowe opcje jak komunikat techniczny oraz hasło dostępowe można zdefiniować za pomocą dodatkowych atrybutów omówionych w dokumentacji Laravela.

# Aktualizator

Od wersji 9.0 iDir wyposażony jest w aktualizator, który automatycznie zaktualizuje pliki m.in. szablonu, językowe oraz konfiguracyjne poleceniem:

php artisan idir:update VERSION

gdzie VERSION należy wstawić numer wersji do której aktualizowane będą pliki np: 9.0.0.

# Kopia zapasowa

Aktualizator przed wykonaniem aktualizacji wykonuje kopię zapasową wszystkich modyfikowanych plików. Kopia zapasowa znajduje się w lokalizacji:

/storage/app/backup/vendor/idir/VERSION

gdzie VERSION oznacza numer wersji.

Kopię zapasową można przywrócić za pomocą polecenia:

php artisan idir:update:rollback VERSION

gdzie VERSION należy wstawić numer wersji której dotyczyła aktualizacja np: 9.0.0.

Wysoce zalecane jest również wykonanie kopii zapasowej bazy danych np z poziomu phpMyAdmin.