Aktualizacja

# Przerwa techniczna

Na czas aktualizacji omówionych w tej sekcji należy przejść w tryb techniczny za pomocą polecenia:

php artisan down

Dostęp dla wybranych IP oraz komunikat techniczny można zdefiniować za pomocą dodatkowych atrybutów omówionych w dokumentacji Laravela.

# Kopia zapasowa

Wysoce zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych np z poziomu phpMyAdmin.