Modyfikacje

# Przerwa techniczna

Na czas modyfikacji omówionych w tej sekcji należy przejść w tryb techniczny za pomocą polecenia:

php artisan down

Dodatkowe opcje jak komunikat techniczny oraz hasło dostępowe można zdefiniować za pomocą dodatkowych atrybutów omówionych w dokumentacji Laravela.

# Licencja do prac deweloperskich w środowisku lokalnym

Prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego wraz z podaniem "fikcyjnej" domeny pod którą będą prowadzone prace np:

https://idir.test:8443

W odpowiedzi przesłany zostanie klucz licencyjny, którym można posługiwać się w pracach lokalnych.

Bardzo proszę o uczciwość i nie wykorzystywanie go do celów komercyjnych na produkcji.