Modyfikacje

# Przerwa techniczna

Na czas modyfikacji omówionych w tej sekcji należy przejść w tryb techniczny za pomocą polecenia:

php artisan down

Dodatkowe opcje jak komunikat techniczny oraz hasło dostępowe można zdefiniować za pomocą dodatkowych atrybutów omówionych w dokumentacji Laravela.