Formularz kontaktowy

 • routy:
  /routes/vendor/idir/web/contact.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Web\Contact\Dir\ContactController
 • widoki:
  /resources/views/vendor/idir/web/contact
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/idir/pl/contact.php
  /resources/lang/vendor/idir/en/contact.php


# Opis

Zalogowani użytkownicy serwisu mają możliwość skontaktowania się z właścicielem wpisu przez formularz kontaktowy do którego link znajduje się w szczegółach wpisu.

Wyjątkiem są wpisy zaimportowane z innej aplikacji katalogu (np. SEOKatalog), w których wpis nie był powiązany z użytkownikiem posiadającym adres e-mail. Wówczas taki link nie zostanie wyświetlony.

# Wyłączenie formularza

Jeśli chcemy zablokować możliwość kontaktowania się użytkowników, należy usunąć lub zakomentować odpowiednie routy w pliku /routes/vendor/idir/web/contact.php:

Route::group(['middleware' => 'auth'], function () {
  Route::get('contact/dir/{dir}', [DirContactController::class, 'show'])
    ->name('contact.dir.show')
    ->where('dir', '[0-9]+');
  Route::post('contact/dir/{dir}', [DirContactController::class, 'send'])
    ->name('contact.dir.send')
    ->where('dir', '[0-9]+');
});