Sprawdzanie statusu 200

 • routy:
  /routes/vendor/idir/admin/status.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Admin\DirStatusController
 • model:
  N1ebieski\IDir\Models\DirStatus
 • widoki powiadomień mailowych:
  /resources/views/vendor/idir/mails/status/forbidden.blade.php
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/idir/pl/status.php
  /resources/lang/vendor/idir/en/status.php


# Opis

Dezaktywowane wpisy ze statusem "oczekujące na status 200" wykryte przez zadanie cron są zaprezentowane na liście w panelu administracyjnym z możliwością ręcznego przywrócenia ich do katalogu przez moderatora ze stosownym uprawnieniem. Opcja ta umożliwia ominięcie problemu ze stronami, których konfiguracja serwera blokuje bota sprawdzającego odpowiedź nagłówka, jednocześnie informując właściciela wpisu o problemie.

# Przełożenie następnego sprawdzania

Podczas moderacji wpisu moderator może przełożyć następne sprawdzenie o określoną ilość dni wybierając wartość z predefiniowanej listy lub wpisać ręcznie własną wartość typu integer. Listę dni można zdefiniować z poziomu pliku konfiguracyjnego /config/idir.php jako kolejne elementy tablicy:

'status' => [
  'delays' => [30, 60, 180, 365]
],

Zmiana adresu strony w edycji wpisu zawsze resetuje datę następnego sprawdzania.

# Powiadomienia mailowe

Powiadomienie mailowe jest wysyłane do właściciela wpisu w momencie przywrócenia wpisu przez moderatora. Zawiera ogólne wskazówki dotyczące numeru IP oraz User-Agent którymi posługuje się bot sprawdzający, umożliwiające adminowi hostingu podjąć stosowne kroki w celu odblokowania bota.