Mapa strony

  • cron:
    N1ebieski\ICore\Crons\Sitemap\SitemapCron
  • częstotliwość: raz dziennie


# Opis

Zadanie cron tworzy mapy strony wraz z indeksem w formacie XML według standardów podanych w dokumentacji Google Sitemap. Domyślnie iCore tworzy mapę dla postów, podstron oraz kategorii wraz z paginacją.

Mapy strony zapisane zostają do statycznych plików XML w folderze:

/public/storage/vendor/icore/sitemap/

Linki do poszczególnych map dostępne są z poziomu pliku stanowiącego indeks:

/public/storage/vendor/icore/sitemap/sitemap.xml

co odpowiada adresowi:

https://adres-strony.pl/storage/vendor/icore/sitemap/sitemap.xml


W celu ułatwienia indeksacji treści przez boty Google, link do indeksu mapy można wstawić do Google Search Console.