Zaplanowane posty

  • cron:
    N1ebieski\ICore\Crons\PostCron
  • częstotliwość: co 30 minut


# Opis

Zadanie aktywuje wszystkie zaplanowane (na konkretny dzień i godzinę) publikacje postów na blogu.