SEOKatalog

Pliki importera SEOKatalog dostępne są z poziomu folderu:

/database/seeds/vendor/idir/SEOKatalog

Command:

N1ebieski\IDir\Console\Commands\SEOKatalogCommand


# Opis

Importer pozwala zaimportować prawie wszystkie dane z systemu katalogowego SEOKatalog do bazy danych iDir. Importowane są wszystkie kategorie, komentarze, wpisy, użytkownicy, pola niestandardowe, linki, zbanowane wartości, ustawienia grup (z pominięciem ustawień płatności oraz kodów).

# Konfiguracja dostępu do bazy danych SEOKatalog

Z poziomu pliku .ENV:

DB_IMPORT_HOST=127.0.0.1
DB_IMPORT_PORT=3306
DB_IMPORT_DATABASE=n1ebieski_seokatalog
DB_IMPORT_USERNAME=n1ebieski_seokatalog
DB_IMPORT_PASSWORD=ds7c6v7s8d
DB_IMPORT_PREFIX=seokat_


# Uruchomienie importu

Po uprzednim skonfigurowaniu pliku .env za pomocą polecenia:

php artisan idir:seokatalog --workers=1

Opcjonalny parametr --workers określa ilość wątków CPU przeznaczonych do obsługi procesów PHP-CLI wykonujących import.

Importer stworzy nową instancję aplikacji i do niej zaimportuje dane.

Proces importu może potrwać nawet kilkadziesiąt minut. Czas zależny jest od ilości danych, zwłaszcza wpisów i powiązanych z nimi tagów.