Uprawnienia

  • model:
    N1ebieski\IDir\Models\Permission


# Opis

Zastosowanie ma sekcja Uprawnienia w dokumentacji iCore.