Uprawnienia

  • model:
    N1ebieski\IDir\Models\Permission
  • repozytorium:
    N1ebieski\IDir\Repositories\PermissionRepo


Opis

Zastosowanie ma sekcja Uprawnienia w dokumentacji iCore.