Użytkownicy

 • routy:
  /routes/vendor/icore/admin/bans.php
 • kontroler:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Admin\BanModel\User\BanModelController
 • model:
  N1ebieski\ICore\Models\BanModel\User\BanModel
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/icore/pl/bans.php
  /resources/lang/vendor/icore/en/bans.php


# Opis

Zbanowani użytkownicy nie mogą dodać nowych treści na stronie, w tym komentarzy. Moderator ma możliwość zbanowania użytkownika z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Użytkownicy lub Komentarze.

# Uprawnienia

 • admin.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności panelu administracyjnego
 • admin.bans.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności banów w panelu administracyjnym
 • admin.bans.view - dostęp do listy banów w panelu administracyjnym
 • admin.bans.create - dostęp do dodawania banów w panelu administracyjnym
 • admin.bans.edit - dostęp do edycji banów w panelu administracyjnym
 • admin.bans.delete - dostęp do usuwania banów w panelu administracyjnym