Użytkownicy

 • routy:
  /routes/vendor/icore/admin/users.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Admin\UserController
 • model:
  N1ebieski\ICore\Models\User
 • widoki:
  /resources/views/vendor/icore/admin/user
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/icore/pl/users.php
  /resources/lang/vendor/icore/en/users.php


# Opis

iCore umożliwia rejestrację użytkowników zarówno z poziomu strony, jak i przez panel administracyjny przez super-admina. Super-admin może również asynchronicznie edytować, aktywować/dezaktywować lub usuwać istniejących użytkowników. Może zbanować użytkownika po nazwie i/lub IP. Może filtrować listę wyników w oparciu o różne parametry. Może przydzielać użytkownikom zdefiniowane role (na przykład moderatora).

Super-admin nie ma możliwości wykonania na sobie jakiejkolwiek akcji. Taka czynność z poziomu panelu administracyjnego jest zablokowana bez względu na uprawnienia. Super-admin może edytować swój profil z poziomu strony, tak jak każdy inny użytkownik.

# Statusy

 • aktywny
 • nieaktywny

Na ten moment statusy nie mają wpływu na cokolwiek. Za aktywnego użytkownika uważa się konto z potwierdzonym adresem e-mail.

# Uprawnienia

 • admin.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności panelu administracyjnego
 • admin.users.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności użytkowników w panelu administracyjnym
 • admin.users.view - dostęp do listy użytkowników w panelu administracyjnym

# Konfiguracja autocomplete użytkownika

Wybór użytkownika działa w oparciu o plugin bootstrap-select z poziomu assetu JS:

/resources/js/vendor/icore/web/scripts/plugins/bootstrap-select/default.js