Zarządzanie wpisami

 • routy:
  /routes/vendor/idir/dirs.php
  /routes/vendor/idir/web/profile.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Web\DirController
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Web\ProfileController
 • model:
  N1ebieski\IDir\Models\Dir
 • widoki:
  /resources/views/vendor/idir/web/dir
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/idir/pl/dirs.php
  /resources/lang/vendor/idir/en/dirs.php


# Edycja wpisów

Użytkownik z poziomu swojego profilu ma możliwość edycji swoich wpisów pod warunkiem, że posiada do tego stosowne uprawnienie. W przypadku edycji, użytkownik może skorzystać z opcji:

 • wybierz grupę - użytkownik może edytować swój wpis w aktualnej grupie. Jeśli grupa była płatna, a wpis nadal ma aktywny czas premium wówczas użytkownik nie musi ponownie dokonywać płatności. Status wyedytowanego wpisu jest zależny od ustawienia grupy.
 • zmień grupę - użytkownik może edytować swój wpis w nowo wybranej grupie. Jeśli grupa jest płatna, to pomimo uiszczenia płatności za czas premium we wcześniejszej grupie, użytkownik musi ponownie dokonać płatności za nową grupę. Status wyedytowanego wpisu jest zależny od ustawienia grupy.
 • przedłuż grupę - dotyczy tylko grup płatnych, użytkownik może dokonać płatności za aktualną grupę. Jeśli wpis nadal ma aktywny czas premium wówczas do tego czasu zostanie doliczony czas zależny od wybranej ceny. Status przedłużonego wpisu nie jest zmieniany.

# Usuwanie wpisów

Użytkownik z poziomu swojego profilu ma możliwość usuwania swoich wpisów pod warunkiem, że posiada do tego stosowne uprawnienie.