Ceny

 • routy:
  /routes/vendor/idir/admin/prices.php
 • kontroler:
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Admin\Price\PriceController
 • model:
  N1ebieski\IDir\Models\Price
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/idir/pl/prices.php
  /resources/lang/vendor/idir/en/prices.php


# Opis

Moderator może dodawać nowe ceny, edytować oraz usuwać istniejące. Ceny przypisane są do grup. Grupa może posiadać nieograniczoną liczbę cen zależną od długości trwania czasu wpisu premium i sposobu płatności. Dzięki temu nie ma konieczności duplikowania grup o identycznych parametrach tylko z powodu ceny dla wariantu 30, 60, 180 dniowego.

# Uprawnienia

 • admin.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności panelu administracyjnego
 • admin.prices.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności cen w panelu administracyjnym
 • admin.prices.view - dostęp do listy cen w panelu administracyjnym
 • admin.prices.create - dostęp do dodawania cen w panelu administracyjnym
 • admin.prices.edit - dostęp do edycji cen w panelu administracyjnym
 • admin.prices.delete - dostęp do usuwania cen w panelu administracyjnym

# Metody płatności

 • płatności przelewem - należy podać cenę oraz opcjonalnie czas trwania premium
 • płatności przez kody SMS - należy podać cenę, opcjonalnie czas trwania premium, numer, token oraz kod SMS (dane dostarcza operator płatności)
 • płatności przez kody przelewem - należy podać cenę, opcjonalnie czas trwania premium, identyfikator (dostarcza operator płatności)
 • płatności PayPal - należy podać cenę oraz opcjonalnie czas trwania premium

Omówienie wdrażania automatycznych płatności od operatora znajduje się w osobnej sekcji Płatności.

# Dożywotnie wpisy

W przypadku pozostawienia pustej opcji czasu trwania premium, cena zostanie potraktowana jako wartość dożywotniego wpisu.

Proszę mieć na uwadze że taki wpis nigdy nie straci swoich przywilejów wynikających z grupy w której się znajduje.

# Zniżki

Z poziomu panelu administracji cenami można zdefiniować okolicznościowe zniżki dla wszystkich metod płatności prócz płatności przez kody SMS. Zniżkę można ustalić za pomocą wartości procentowej lub ceny końcowej (niższej niż regularna).

W przypadku płatności przez kody przelewem należy pamiętać, aby nową cenę zdefiniować również po stronie panelu operatora płatności.

Zniżki prezentowane są na stronie użytkownika w formie wyróżnika procentowego przy wyborze grupy i ceny.

W celu wyeliminowania konieczności każdorazowego dodawania i usuwania zniżek z poszczególnych cen można włączyć lub wyłączyć zniżki globalnie za pomocą ustawienia (boolean) w pliku ENV w głównym folderze z aplikacją:

IDIR_PRICE_DISCOUNT=true