Grupy

 • routy:
  /routes/vendor/idir/admin/groups.php
 • kontroler:
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Admin\GroupController
 • model:
  N1ebieski\IDir\Models\Group
 • widoki:
  /resources/views/vendor/idir/admin/group
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/idir/pl/groups.php
  /resources/lang/vendor/idir/en/groups.php


# Opis

Grupy zawierają ustawienia oraz przywileje dla wpisów, które są z nimi powiązane. Moderator może dodawać nowe grupy, edytować oraz usuwać istniejące. Może ustawiać pozycję poszczególnych grup; w tej kolejności prezentowane są użytkownikowi podczas dodawania wpisu. Model grupy przechowuje między innymi tytuł oraz krótki opis.

# Ustawienia

 • widoczność:
  • publiczna, czyli grupa jest dostępna do użycia z poziomu strony i formularza użytkownika
  • prywatna, czyli grupa jest dostępna do użycia wyłącznie z poziomu panelu administracyjnego dla moderatorów ze stosownym uprawnieniem
 • klasa ramki - css-owa nazwa klasy, która wyróżni wpisy znajdujące się w tej grupie na liście na stronie
 • maksymalna ilość wpisów w grupie - po osiągnięciu tej wartości grupa nadal jest widoczna dla użytkownika, jednak nie można do niej dodawać nowych wpisów do czasu, aż ilość wpisów się zmniejszy
 • dzienna maksymalna ilość wpisów w grupie - jak wyżej, podliczana jest jednak nie suma wszystkich wpisów, a jedynie dodane aktualnego dnia
 • link zwrotny:
  • brak wymogu
  • nieobowiązkowy, wyłącznie walidacja poprawności, wpis nie podlega cyklicznemu sprawdzaniu przez zadanie cron
  • obowiązkowy, backlink musi być podany podczas dodawania wpisu, tam wstępnie jest sprawdzony, a potem cyklicznie przez automatyczne zadanie cron

   Backlink musi znajdować się na tej samej domenie co dodawana strona wpisu, wyjątkiem od tej reguły są wpisy katalogu firm bez możliwości podania adresu strony www.

 • maksymalna ilość kategorii
 • adres strony:
  • brak wymogu
  • nieobowiązkowy, możliwość dodania strony www, podlega walidacji i sprawdzeniu unikalności w bazie danych
  • obowiązkowy, konieczność podania adresu strony www, sprawdzanie unikalności
 • status po dodaniu wpisu:
  • oczekujący na moderację, wpis musi zostać zaakceptowany przez moderatora z uprawnieniami
  • natychmiast aktywny, wpis jest automatycznie aktywowany po dodaniu i otrzymuje zdefiniowane przez grupę przywileje

# Płatność

Grupa może być zdefiniowana jako darmowa lub płatna. W przypadku wybrania opcji płatnej, należy:

 • dodatkowo zdefiniować grupę alternatywą do której spadnie wpis po zakończeniu czasu premium

  Musi być to grupa darmowa najlepiej o najniższych przywilejach, wpis po spadku pozostaje aktywny, stosowne powiadomienie mailowe zostaje wysłane użytkownikowi

 • wybrać opcję Brak - wówczas po zakończeniu czasu premium wpis zostanie dezaktywowany ze statusem oczekujący na płatność, stosowne powiadomienie mailowe zostaje wysłane użytkownikowi

# Grupa Default

Jest to podstawowa grupa o najniższych przywilejach ze statusem prywatnym. Do tej grupy spadną wpisy które nie mają zdefiniowanej innej alternatywnej grupy oraz wpisy, których grupa zostaje usunięta przez moderatora.

Absolutnie nie wolno usuwać tej grupy. Z poziomu panelu administracyjnego taka czynność jest niedostępna bez względu na uprawnienia.

# Uprawnienia

 • admin.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności panelu administracyjnego
 • admin.groups.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności grup w panelu administracyjnym
 • admin.groups.view - dostęp do listy grup w panelu administracyjnym
 • admin.groups.create - dostęp do dodawania grup w panelu administracyjnym
 • admin.groups.edit - dostęp do edycji grup w panelu administracyjnym
 • admin.groups.delete - dostęp do usuwania grup w panelu administracyjnym