Płatności

 • routy:
  /routes/vendor/idir/web/payments.php
  /routes/vendor/idir/admin/payments.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Web\Payment\Dir\PaymentController
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Admin\Payment\Dir\PaymentController
 • model:
  N1ebieski\IDir\Models\Payment\Dir\Payment
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/admin/payment
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/idir/pl/payments.php
  /resources/lang/vendor/idir/en/payments.php


# Opis

iDir posiada wbudowany system płatności realizowany przez Cashbill oraz PayPal. Model płatności przechowuje informację o wpisie za który następuje płatność, wybraną cenę oraz logi. Obsługiwane są automatyczne płatności przelewem, za kod SMS oraz kod przelewem.

# Statusy

 • zakończona - płatność zrealizowana, potwierdzona pozytywnie i wykonana przez aplikację
 • oczekująca na realizację - płatność zrealizowana, potwierdzona pozytywnie, ale nie wykonana przez aplikację (na przykład wpis oczekuje na akceptację i dopiero od tego momentu zostanie naliczony czas premium)
 • oczekująca na potwierdzenie - płatność zadeklarowana, brak potwierdzenia od operatora lub potwierdzona negatywnie (powód zostanie ujęty w logach)

# Konfiguracja ogólna

W pliku /config/idir.php znajduje się kilka ustawień ogólnego zastosowania:

  'payment' => [
    'transfer' => [
      'driver' => 'cashbill'
    ],

    'code_sms' => [
      'driver' => 'cashbill'
    ],

    'code_transfer' => [
      'driver' => 'cashbill'
    ],

    'paypal_express' => [
      'driver' => 'paypal'
    ],

    'cashbill' => [
      'name' => 'CashBill',
      'url' => 'https://www.cashbill.pl',
      'rules_url' => 'https://www.cashbill.pl/download/regulaminy/Regulamin_Platnosci.pdf',
      'docs_url' => 'https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty/'
    ],

    'paypal' => [
      'name' => 'PayPal',
      'url' => 'https://www.paypal.com',
      'rules_url' => 'https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL',
      'docs_url' => 'https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL'
    ]
  ]
 • driver odpowiada za silnik obsługujący poszczególne metody płatności
 • name definiuje nazwę używaną na stronie. Pole url to adres internetowy operatora płatności
 • rules_url to adres do regulaminu płatności operatora
 • docs_url to adres do pozostałych dokumentów operatora