Konfiguracja

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do konfiguracji iDir, możesz opublikować odpowiednie pliki poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=idir.config

Pliki konfiguracji dostępne są z poziomu folderu:

/config


# Konfiguracja ENV

Najważniejsze dane ze względów bezpieczeństwa trzymane są w pliku .env w głównym folderze aplikacji. Jakiekolwiek zmiany należy zacząć od tego pliku. Tylko część ustawień jest dostępna wyłącznie z poziomu plików konfiguracyjnych w /config.

Znaczenie poszczególnych wartości zostanie omówione w dalszej części dokumentacji.

Po dokonaniu zmian w plikach konfiguracyjnych należy ponownie wykonać cache poleceniem:

php artisan config:cache