Tłumaczenia

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do plików tłumaczeń iDir, możesz opublikować odpowiednie pliki poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=idir.lang

Zmienne tłumaczeń dostępne są z poziomu folderu:

/resources/lang/vendor/idir/


# Zmiany w plikach językowych

Każde tłumaczenie iDir można dowolnie zmienić. Całość opiera się na tablicy PHP.

Proste zmiany można dokonywać bezpośrednio na serwerze za pomocą wbudowanego menedżera plików.

# Tłumaczenia JSON

Niektóre dłuższe kwestie językowe Laravel trzyma w pliku w formacie JSON:

/resources/lang/pl.json


# Dodawanie nowego tłumaczenia

 1. Aby dodać nowy język należy utworzyć folder o nazwie skrótu danego państwa (np. de), skopiować tam pliki z jakiegokolwiek istniejącego tłumaczenia (np. pl), po czym je przetłumaczyć.
 2. Identycznie z plikiem JSON, w tym przypadku należy stworzyć nowy plik (np. de.json), skopiować tam zawartość aktualnego istniejącego (pl.json), po czym go przetłumaczyć.

Następnie w konfiguracji aplikacji w pliku config/app.php należy zmienić wartości, kierując na nowe tłumaczenie:

  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Application Locale Configuration
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | The application locale determines the default locale that will be used
  | by the translation service provider. You are free to set this value
  | to any of the locales which will be supported by the application.
  |
  */

  'locale' => 'pl',

  'locale_full' => env('APP_LANG_FULL', 'pl_PL.UTF-8'),

  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Application Fallback Locale
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | The fallback locale determines the locale to use when the current one
  | is not available. You may change the value to correspond to any of
  | the language folders that are provided through your application.
  |
  */

  'fallback_locale' => 'en',