Widoki

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do widoków iDir, możesz opublikować odpowiednie pliki poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=idir.views.web

Pliki widoku dostępne są z poziomu folderu:

/resources/views/vendor/idir/


# Zmiany w szablonie

Pliki można dowolnie zmieniać w oparciu o dokumentację Bootstrap 4 oraz system szablonów Laravel Blade.

Proste zmiany można dokonywać bezpośrednio na serwerze za pomocą wbudowanego menedżera plików.

# Dostęp do widoków panelu administracyjnego

Widoki panelu administracyjnego można opublikować poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=idir.views.admin


Po wykonaniu zmian w szablonach czasami może być konieczne odświeżenie cache poleceniem:

php artisan view:clear