Lokalizacja geograficzna

  • model:
    N1ebieski\IDir\Models\Map\Map


# Opis

Domyślne pola formularza typu "mapa Google" domyślnie nie przypisane do żadnej z grup. Model przechowuje informację o długości i szerokości geograficznej (lokalizacji) np. siedziby firmy, której dotyczy wpis.

Funkcjonalność powiązana z komponentem mapy Google.

Absolutnie nie wolno usuwać tego pola. Z poziomu panelu administracyjnego taka czynność jest niedostępna bez względu na uprawnienia.