Meta tagi

Głowna konstrukcja meta tagów odbywa się z poziomu plików:

 • dla strony:
  /resources/views/vendor/icore/web/layouts/layout.blade.php
 • dla panelu administracyjnego:
  /resources/views/vendor/icore/admin/layouts/layout.blade.php


# Tytuł, opis i słowa kluczowe

 • tytuł:
  <title>{{ $getMeta(array_merge($title, [config('app.name')]), ' - ') }}</title>
 • opis:
  <meta name="description" content="{{ $getMeta(array_merge($desc, [config('app.desc')]), '. ') }}">
 • słowa kluczowe:
  <meta name="keywords" content="{{ mb_strtolower($getMeta(array_merge($keys, [config('app.keys')]), ', ')) }}">

Metoda getMeta() przyjmuje 2 parametry:

 • pierwszy łączy tablicę wyrażeń przekazanych z widoku z głównym tytułem/opisem/słowami kluczowymi aplikacji
 • drugi określa separator, domyślnie dla tytułu jest to myślnik, dla opisu kropka, dla słów kluczowych przecinek

Wyrażenia w formacie tablicy przekazywane są przez poszczególne pliki widoku. Przykładowo podstrona wpisu, czyli plik widoku /resources/views/vendor/icore/web/post/show.blade.php przekazuje:

@extends(config('icore.layout') . '::web.layouts.layout', [
  'title' => [
    $post->meta_title,
    (bool)$post->comment === true ? trans('icore::pagination.page', ['num' => $comments->currentPage()]) : null
  ],
  'desc' => [$post->meta_desc],
  'keys' => [$post->tagList],

czyli:

 • do "meta title" przekazany zostaje tytuł posta, po myślniku informacja o aktualnej stronie (post może mieć paginowane komentarze)
 • do "meta description" przekazany zostanie opis posta pozbawiony formatowania
 • do "meta keywords" przekazana zostanie lista tagów zdefiniowanych dla posta

# Konfiguracja

Z poziomu pliku .env w głównym folderze z aplikacją można ustawić kilka głównych ustawień.

 • nazwa aplikacji (używana między innymi w meta tagach oraz w footerze):
  APP_NAME="iDir - mini platforma blogowa"
 • skrócona nazwa aplikacji (używana między innymi w navbarze):
  APP_NAME_SHORT=iCore
 • opis aplikacji (używany między innymi w meta tagach oraz w footerze):
  APP_DESC="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus."
 • słowa kluczowe aplikacji (używane między innymi w meta tagach):
  APP_KEYS=