Powiadomienia mailowe

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do widoków iCore, możesz opublikować odpowiednie pliki poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=icore.views.web

Pliki widoku powiadomień mailowych dostępne są z poziomu folderu:

/resources/views/vendor/icore/mails


# Zmiany w szablonie

Pliki można dowolnie zmieniać w oparciu o dokumentację Laravel Markdown Mailables.

# Podgląd powiadomień mailowych

Zgodnie z dokumentacją Laravela.