Widoki

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do widoków iCore, możesz opublikować odpowiednie pliki poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=icore.views.web

Pliki widoku dostępne są z poziomu folderu:

/resources/views/vendor/icore/


# Zmiany w szablonie

Pliki można dowolnie zmieniać w oparciu o dokumentację Bootstrap 4 oraz system szablonów Laravel Blade.

Proste zmiany można dokonywać bezpośrednio na serwerze za pomocą wbudowanego menedżera plików.

# Zmiana domyślnej wersji motywu

Domyślnie aplikacja działa z jasnym motywem, natomiast przełącznik motywu obsługiwany przez komponent znajduje się w pliku navbar.blade.php. Zmiany domyślnego motywu można dokonać z poziomu pliku .env w głównym folderze z aplikacją:

ICORE_THEME=light

do wyboru opcje: light lub dark.

# Dostęp do widoków panelu administracyjnego

Widoki panelu administracyjnego można opublikować poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=icore.views.admin


Po wykonaniu zmian w szablonach czasami może być konieczne odświeżenie cache poleceniem:

php artisan view:clear