Widoki

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do widoków iCore, możesz opublikować odpowiednie pliki poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=icore.views.web

Pliki widoku dostępne są z poziomu folderu:

/resources/views/vendor/icore/


Zmiany w szablonie

Pliki można dowolnie zmieniać w oparciu o dokumentację Bootstrap 4 oraz system szablonów Laravel Blade.

Zmiana domyślnej wersji motywu

Domyślnie aplikacja działa z jasnym motywem, natomiast przełącznik motywu znajduje się w partialu stopki w pliku footer.blade.php. Zmiany domyślnego motywu można dokonać z poziomu pliku .env w głównym folderze z aplikacją:

ICORE_THEME=light

do wyboru opcje: light lub dark.

Dostęp do widoków panelu administracyjnego

Widoki panelu administracyjnego można opublikować poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=icore.views.admin