Profil

 • routy:
  /routes/vendor/icore/web/profile.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web\Profile\ProfileController
 • widoki:
  /resources/views/vendor/icore/web/profile
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/icore/pl/profile.php
  /resources/lang/vendor/icore/en/profile.php


# Opis

Użytkownik z poziomu swojego profilu po zalogowaniu ma możliwość zmiany wyświetlanej na stronie nazwy. Może zmienić swój adres e-mail po uprzedniej autoryzacji hasłem. Może zażądać zmiany hasła, wówczas na jego adres e-mail wysyłany jest przygotowany link z tokenem do zmiany hasła.

W przypadku procedury zmiany hasła zastosowanie ma dokumentacja Laravela.