Zarządzanie tokenami API

 • routy:
  /routes/vendor/icore/tokens.php
  /routes/vendor/icore/web/profile.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web\Token\TokenController
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web\Profile\ProfileController
 • model:
  N1ebieski\ICore\Models\Token\PersonalAccessToken
 • widoki:
  /resources/views/vendor/icore/web/token
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/icore/pl/tokens.php
  /resources/lang/vendor/icore/en/tokens.php


# Opis

iCore udostępnia użytkownikom o stosownych uprawnieniach generować własne tokeny API służące do autentykacji przy korzystaniu z zabezpieczonych endpointów. Użytkownik może zdefiniować czas ważności tokena, jego możliwości oraz nazwę. Ma również możliwość usuwania swoich tokenów.


# Uprawnienia

 • api.access - dostęp do API
 • web.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności na stronie użytkownika
 • web.tokens.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności tokenów w profilu użytkownika
 • web.tokens.create - dostęp do dodawania tokenów w profilu użytkownika
 • web.tokens.delete - dostęp do usuwania tokenów w profilu użytkownika