Sprawdzanie statusu 200

 • model:
  N1ebieski\IDir\Models\DirStatus
 • cron:
  N1ebieski\IDir\Crons\Dir\StatusCron
 • job:
  N1ebieski\IDir\Jobs\Dir\CheckStatusJob
 • częstotliwość: raz dziennie


# Opis

Zadanie cron pobiera z bazy wszystkie wpisy z terminem kwalifikującym do sprawdzenia statusu, następnie dla każdego z nich utworzony zostaje job i ustawiony w kolejce do wykonania. W przypadku braku zwrócenia statusu 200 przez nagłówek strony zostaje to odnotowane w modelu. W przypadku wykrycia przekierowania system sprawdza również czy adres nie jest "zaparkowany".

Po przekroczeniu wartości krytycznej wpis zostaje deaktywowany ze statusem "oczekujący na status 200".

# Konfiguracja

Dostępna z poziomu pliku .env znajdującego się w głównym folderze aplikacji.

Ilość dni pomiędzy kolejnym sprawdzeniem dla pojedynczego wpisu:

IDIR_DIR_STATUS_CHECK_DAYS=30

Maksymalna ilość prób po których wpis zostanie deaktywowany z powodu braku prawidłowego statusu:

IDIR_DIR_STATUS_MAX_ATTEMPTS=2

Z poziomu pliku /config/idir.php można również skonfigurować tablicę domen serwisów zajmujących się "parkowaniem" domen:

'status' => [
  'parked_domains' => [
    'aftermarket.pl'
  ]
],


# Wyłączenie sprawdzania statusu

Wystarczy ustawić którąkolwiek z powyższych opcji konfiguracji w pliku .env na 0.