Strona główna

  • routy:
    /routes/vendor/idir/web/home.php
  • kontrolery:
    N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Web\Homeontroller
  • widok:
    /resources/views/vendor/idir/web/home


Opis

Na stronie głównej prezentowane są ostatnio dodane wpisy posortowane w kolejności przywilejów.

Ustawienia

Dostępne z poziomu pliku .env w głównym folderze aplikacji. Maksymalna sumaryczna ilość wpisów na liście:

IDIR_HOME_MAX=10

Maksymalna ilość wpisów uprzywilejowanych:

IDIR_HOME_MAX_PRIVILEGED=5