Strona główna

 • routy:
  /routes/vendor/idir/web/home.php
  /routes/vendor/idir/admin/home.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Web\Homeontroller
  N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Admin\Homeontroller
 • widoki:
  /resources/views/vendor/idir/web/home
  /resources/views/vendor/idir/admin/home


# Opis

Na stronie głównej prezentowane są ostatnio dodane wpisy posortowane w kolejności przywilejów.

W panelu administracyjnym prezentowane są wykresy:

 • ilości wpisów według statusu
 • ilości wpisów według grupy
 • ilości aktywnych wpisów według grupy na osi czasu

  Zaliczana jest grupa z dnia dodania wpisu, nie aktualna

 • ilości aktywnych postów i podstron na osi czasu

oraz najnowsze wiadomości dotyczące iDir pobrane z API bloga intelekt.net.pl

# Ustawienia

Dostępne z poziomu pliku .env w głównym folderze aplikacji. Maksymalna sumaryczna ilość wpisów na liście:

IDIR_HOME_MAX=10

Maksymalna ilość wpisów uprzywilejowanych:

IDIR_HOME_MAX_PRIVILEGED=5