Menedżer plików

 • routy:
  /routes/vendor/icore/admin/filemanager.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Admin\FileManagerController
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/icore/pl/filemanager.php
  /resources/lang/vendor/icore/en/filemanager.php


# Opis

Menedżer plików pozwala użytkownikom o odpowiednim uprawnieniu na dostęp do plików publicznych na serwerze. Moderator z poziomu panelu administracyjnego ma możliwość podglądu, uploadu, przycinania, edycji, usuwania oraz przenoszenia plików które może później umieścić w treści postów, podstron lub mailingu.

# Uprawienia

 • admin.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności panelu administracyjnego
 • admin.filemanager.* - dostęp do wszystkich funkcjonalności menedżera plików
 • admin.filemanager.read - dostęp do plików w menedżerze plików
 • admin.filemanager.write - możliwość wykonywania operacji na plikach (np. upload)

# Dysk

Domyślnie pliki przechowywane są na dysku public, czyli dostępne są z poziomu folderu:

storage/app/public

Wyjątek stanowi zawartość folderu vendor. Jakiekolwiek operacje na zawartości tego folderu są zablokowane, nawet dla super-admina.

# Integracja z edytorem WYSIWYG

Menedżer plików jest zintegrowany z edytorem Trumbowyg. Z poziomu przycisku "wstaw obraz" można wywołać dodatkowe okno z wyborem pliku na serwerze.

Konfiguracja dostępna z poziomu assetu JS:

/resources/js/vendor/icore/admin/scripts/plugins/trumbowyg.js


W kwestiach nie omówionych wyżej zastosowanie ma dokumentacja alexusmai/laravel-file-manager.