5.2.0

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 3. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear


# Dodano wsparcie dla tabel w edytorze Trumbowyg

W pliku config/purifier.php należy w wierszu ze zmienną HTML.Allowed:

  'settings'   => [
    'default' => [
      'HTML.Doctype'       => 'HTML 4.01 Transitional',
      'HTML.Allowed'       => 'div,b,strong,i,em,u,a[href|title|target|rel],ul[style],ol[style],li,p[style],br,span[style],img[width|height|alt|src],sub,sup,hr,h1,h2,h3,h4,h5,blockquote,del',

zamienić div na:

div[style|class]

oraz dopisać na końcu po del dodatkowe attrybuty:

,table[style|class],thead[style|class],tbody[style|class],th[style|class|scope],tr[style|class],td[style|class|colspan]