Formularz kontaktowy

 • routy:
  /routes/vendor/icore/web/contact.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web\Contact\ContactController
 • widoki:
  /resources/views/vendor/icore/web/contact
 • widok powiadomienia mailowego:
  /resources/views/vendor/icore/mails/contact.blade.php
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/icore/pl/contact.php
  /resources/lang/vendor/icore/en/contact.php


# Opis

Użytkownicy serwisu mają możliwość skontaktowania się z właścicielem strony przez formularz kontaktowy.

# Konfiguracja

Treść wiadomości wysłana jest na adres zdefiniowany w konfiguracji w pliku .env w głównym folderze aplikacji:

MAIL_FROM_ADDRESS=

Nazwa adresata:

MAIL_FROM_NAME=