Strona główna

  • routy:
    /routes/vendor/icore/web/home.php
  • kontrolery:
    N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web\Homeontroller
  • widok:
    /resources/views/vendor/icore/web/home


Opis

Na stronie głównej prezentowane są ostatnio dodane posty.

Ustawienia

Dostępne z poziomu pliku .env w głównym folderze aplikacji. Maksymalna ilość postów na liście:

ICORE_HOME_MAX=10