Strona główna

 • routy:
  /routes/vendor/icore/web/home.php
  /routes/vendor/icore/admin/home.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web\Homeontroller
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Admin\Homeontroller
 • widoki:
  /resources/views/vendor/icore/web/home
  /resources/views/vendor/icore/admin/home


# Opis

Na stronie głównej prezentowane są ostatnio dodane posty.

W panelu administracyjnym prezentowane są wykresy:

 • ilości aktywnych postów i podstron na osi czasu

oraz najnowsze wiadomości dotyczące iCore pobrane z API bloga intelekt.net.pl

# Ustawienia

Dostępne z poziomu pliku .env w głównym folderze aplikacji. Maksymalna ilość postów na liście:

ICORE_HOME_MAX=10