Newsletter

 • routy:
  /routes/vendor/icore/web/newsletter.php
 • kontrolery:
  N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web\NewsletterController
 • model:
  N1ebieski\ICore\Models\Newsletter
 • widok powiadomienia mailowego:
  /resources/views/vendor/icore/mails/newsletter_confirmation.blade.php
 • pliki językowe:
  /resources/lang/vendor/icore/pl/newsletter.php
  /resources/lang/vendor/icore/en/newsletter.php


# Opis

Newsletter pozwala niezarejestrowanym użytkownikom zapisać swój e-mail w celu otrzymywania wiadomości z wysyłanych mailingów. W momencie zapisu, na podany adres e-mail wysyłany jest do użytkownika prośba o potwierdzenie zapisu.

Użytkownik w dowolnym momencie może automatycznie wypisać się z listy za pomocą linka znajdującego się w każdej stopce wiadomości rozesłanej do odbiorców przez mailing.

# Wyłączenie możliwości zapisywania się do newslettera

W tym celu należy usunąć lub zakomentować route znajdujący się w pliku /routes/vendor/icore/web/newsletter.php:

Route::post('newsletters', [NewsletterController::class, 'store'])
  ->name('newsletter.store');