Kody przelewem

  • adapter:
    N1ebieski\IDir\Utils\Payment\Cashbill\Codes\TransferUtil


# Opis

W przypadku płatności za kod przelewem, użytkownik na etapie formularza proszony jest o wpisanie kodu. Pod polem znajduje się link do płatności Cashbill. Otrzymany drogą mailową kod użytkownik wpisuje w formularzu po czym natychmiast zostaje on potwierdzony przez aplikację za pośrednictwem API lub z kodami znajdującymi się w lokalnej bazie.

# Konfiguracja automatycznych płatności za kod przelewem

Dane dostępowe należy umieścić w pliku .env w głównym folderze z aplikacją.

Usługę wystarczy stworzyć w panelu Cashbill > Płatności > Punkt Płatności Kody Automatyczne (A)

Adres do strony dokonywania płatności za pośrednictwem operatora:

CASHBILL_CODE_TRANSFER_URL=https://pay.cashbill.pl/form/paycode.php?id=

Adres do API operatora do weryfikacji kodu:

CASHBILL_CODE_TRANSFER_CHECK_URL=https://pay.cashbill.pl/form/backcode_check.php

Identyfikator ID przypisany do usługi dostępny z poziomu panelu Cashbill > Płatności > Punkt Płatności Kody Automatyczne (A) > klikając na usługę należy podać indywidualnie dla każdej z cen.

W panelu Cashbill należy ustawić "czas ważności" kodu na 0.

# Konfiguracja manualnych płatności za kod przelewem

Listę kodów manualnych można wygenerować z poziomu panelu Cashbill > Płatności > Punkt Płatności Kody Obsługowe (NA).

Kody dostępne z poziomu panelu Cashbill > Płatności > Punkt Płatności Kody Obsługowe (NA) > klikając na usługę należy samodzielnie zaimportować do określonej ceny zgodnie z dokumentacją.