PayPal

 • adapter:
  N1ebieski\IDir\Utils\Payment\PayPal\PayPalExpressAdapter


# Opis

W przypadku płatności PayPal, użytkownik po wypełnieniu formularza zostaje przekierowany na stronę płatności PayPal gdzie dokonuje płatności. Do czasu weryfikacji płatności, wpis zostaje umieszczony w bazie ze statusem "oczekujący na płatność". Potwierdzenie odbywa się automatycznie za pośrednictwem API.

# Konfiguracja

Dane dostępne z poziomu panelu PayPal > Ustawienia konta > Dostęp do API > Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna) > Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API należy umieścić w pliku .env w głównym folderze z aplikacją.

Nazwa użytkownika API:

PAYPAL_USERNAME=

Hasło API:

PAYPAL_PASSWORD=

Podpis:

PAYPAL_SIGNATURE=

Walutę i język strony dokonywania płatności można opcjonalnie skonfigurować z poziomu pliku /config/services.php:

  'paypal' => [
    'paypal_express' => [
      'currency' => 'PLN',
      'lang' => 'PL'
    ]
  ],

Domyślny adres serwerowego potwierdzenia transakcji, pod którym następuje weryfikacja płatności:

PAYPAL_CHECK_URL=https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr


# Tryb testowy

Tryb testowy można uruchomić za pomocą ustawienia:

PAYPAL_SANDBOX=true

Domyślny adres serwerowego potwierdzenia testowych transakcji, pod którym następuje weryfikacja płatności:

PAYPAL_CHECK_URL=https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr