Kody SMS

  • adapter:
    N1ebieski\IDir\Utils\Payment\Cashbill\Codes\SMSUtil


# Opis

W przypadku płatności za kod SMS, użytkownik na etapie formularza proszony jest o wpisanie kodu. Pod polem znajduje się informacja na jaki numer telefonu należy wysłać płatność. Otrzymany SMSem zwrotnym kod użytkownik wpisuje w formularzu po czym natychmiast zostaje on potwierdzony przez aplikację za pośrednictwem API lub z kodami znajdującymi się w lokalnej bazie.


# Konfiguracja automatycznych płatności za kod SMS

Dane dostępowe należy umieścić w pliku .env w głównym folderze z aplikacją.

Adres do API operatora do weryfikacji SMS:

CASHBILL_CODE_SMS_CHECK_URL=https://sms.cashbill.pl/code/

Token przypisany do usługi dostępny z poziomu panelu Cashbill > Usługi SMS/MMS > SMS Kod Automatyczny > klikając na usługę należy podać indywidualnie dla każdej z cen.

Jeśli identyczny token zostanie skonfigurowany dla kilku cen/usług, wówczas Cashbill sprawdzi wszystkie, aż znajdzie pierwszą dla której kod jest aktywny.

W panelu Cashbill należy ustawić "czas ważności" kodu na 0.

# Konfiguracja manualnych płatności za kod SMS

Listę kodów manualnych można wygenerować z poziomu panelu Cashbill > Usługi SMS/MMS > SMS Kod Obsługowy.

Kody dostępne z poziomu panelu Cashbill > Usługi SMS/MMS > SMS Kod Obsługowy > klikając na usługę należy samodzielnie zaimportować do określonej ceny zgodnie z dokumentacją.