Przelewy online

 • adapter:
  N1ebieski\IDir\Utils\Payment\Cashbill\TransferUtil


# Opis

W przypadku płatności przelewem, użytkownik po wypełnieniu formularza zostaje przekierowany na stronę płatności Cashbill gdzie dokonuje płatności. Do czasu weryfikacji płatności, wpis zostaje umieszczony w bazie ze statusem "oczekujący na płatność". Potwierdzenie odbywa się automatycznie za pośrednictwem API.

# Konfiguracja

Dane dostępowe należy umieścić w pliku .env w głównym folderze z aplikacją.

Adres do strony dokonywania płatności za pośrednictwem operatora:

CASHBILL_TRANSFER_URL=https://pay.cashbill.pl/form/pay.php

Identyfikator przypisany do usługi dostępny z poziomu panelu Cashbill > Płatności > Punkt Płatności Sklep Internetowy > klikając na usługę:

CASHBILL_TRANSFER_SERVICE=

Klucz przypisany do usługi dostępny z poziomu panelu Cashbill > Płatności > Punkt Płatności Sklep Internetowy > klikając na usługę:

CASHBILL_TRANSFER_KEY=

Walutę i język strony dokonywania płatności można opcjonalnie skonfigurować z poziomu pliku /config/services.php:

'cashbill' => [
  'transfer' => [
    'currency' => 'PLN',
    'lang' => 'PL'
  ],

Dodatkowo należy skonfigurować adresy potwierdzenia oraz przekierowania z poziomu panelu Cashbill.

Adres serwerowego potwierdzenia transakcji, pod którym następuje weryfikacja płatności:

https://adres-strony.pl/api/payments/dir/verify

Adres powrotu przeglądarki, pod który zostanie przekierowany użytkownik po dokonaniu płatności:

https://adres-strony.pl/payments/dir/complete