Pliki bazodanowe

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do plików bazodanowych w iCore, możesz opublikować odpowiednie pliki za pomocą poleceń:

 • dla factories:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.factories
 • dla migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.migrations
 • dla seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeds

Pliki bazodanowe dostępne są z poziomu folderu:

 • factories:
  /database/factories/vendor/icore
 • migracje:
  /database/migrations/vendor/icore
 • seedery:
  /database/seeds/vendor/icore

Pliki te służą wyłącznie do prac developerskich, instalacyjnych oraz testów. Nie należy ich używać na serwerze produkcyjnym.

# Stworzenie środowiska deweloperskiego

Za pomocą polecenia:

php artisan icore:env


# Stworzenie środowiska testowego

Po uprzednim skonfigurowaniu pliku .env.testing oraz phpunit.xml za pomocą polecenia:

php artisan icore:env-testing --env=testing