Pliki publiczne

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do plików publicznych w iCore, możesz opublikować odpowiednie pliki za pomocą poleceń:

 • skompilowane pliki JS:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.js
 • skompilowane pliki CSS:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.css
 • obrazki, fonty i grafiki wektorowe:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.images

Pliki publiczne dostępne są z poziomu folderu:

 • skompilowane pliki JS:
  /public/js/vendor/icore/
 • skompilowane pliku CSS:
  /public/css/vendor/icore/
 • obrazki:
  /public/images/vendor/icore/
 • grafiki wektorowe:
  /public/svg/vendor/icore/


# Utworzenie symlinka do folderu storage

W folderze /storage iCore przechowuje wszystkie pliki pochodzące od użytkowników i dla użytkowników. Jeśli z jakichś przyczyn iCore nie utworzył symlinka do folderu /public należy to zrobić poleceniem:

php artisan storage:link


# Nagłówek

Wszystkie pliki JS i CSS są wstrzykiwane z atrybutem defer w nagłówku szablonu w pliku layout w lokalizacji:

 • dla strony:
  /resources/views/vendor/icore/web/layouts/layout.blade.php
 • dla panelu administracyjnego:
  /resources/views/vendor/icore/admin/layouts/layout.blade.php

Skompilowane skrypty JS z atrybutem defer są wstrzykiwane również w tych plikach przez znacznikiem </body>.

Plików tych nie należy modyfikować. Do tego służą assety JS, SASS oraz ich późniejsza kompilacja za pomocą Laravel Mix.

# mix-manifest.json

W folderze /public znajduje się plik z wersjonowaniem skompilowanych plików JS i CSS. Dzięki niemu do adresów doklejany jest identyfikator umożliwiający odświeżenie plików po aktualizacji w przypadku stosowania cache statycznych plików na komputerach klienckich. Więcej można dowiedzieć się z dokumentacji Laravela.

# robots.txt

W folderze /public znajduje się plik służący do określenia dostępu botów do określonych części serwisu.

# .htaccess

Konfiguracja wykorzystywana wyłącznie na serwerach www z Apache. Znajduje się w nim również zakomentowana sekcja pozwalająca na włączenie Keep-Alive oraz cachowanie statycznych plików na komputerach klienckich. Użytkownicy aplikacji na serwerze Nginx podobną funkcjonalność mogą włączyć wyłącznie bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym vHost niedostępnym z poziomu aplikacji.