Powiadomienia dla moderatorów

  • cron:
    N1ebieski\IDir\Crons\Dir\ModeratorNotificationCron
  • widok powiadomienia mailowego:
    /resources/views/vendor/idir/mails/dir/moderation.blade.php
  • częstotliwość: co godzinę


# Opis

Powiadomienia mailowe dla moderatorów wysyłane są co określony czas i co określoną ilość dodanych wpisów. Powiadomienia zawierają listę ostatnio dodanych wpisów wraz z linkami do ich edycji oraz informacją czy odnotowano płatność.

# Konfiguracja

Dostępna z poziomu pliku .env znajdującego się w głównym folderze aplikacji.

Ilość wpisów co którą zostanie wysłane powiadomienie:

IDIR_DIR_NOTIFICATION_DIRS=

Ilość godzin co którą zostanie wysłane powiadomienie:

IDIR_DIR_NOTIFICATION_HOURS=

Ustawienie którejkolwiek z tych opcji na wartość większą niż 0 włącza wysyłkę powiadomień.

# Uprawnienia

Powiadomienia zostają wysłane do wszystkich użytkowników posiadających oba uprawnienia:

  • admin.access
  • admin.dirs.notification

lub wszystkie uprawnienia admin.*