Sprawdzanie linków zwrotnych

 • model:
  N1ebieski\IDir\Models\DirBacklink
 • cron:
  N1ebieski\IDir\Crons\Dir\BacklinkCron
 • job:
  N1ebieski\IDir\Jobs\Dir\CheckBacklinkJob
 • widok powiadomienia mailowego:
  /resources/views/vendor/idir/mails/backlink/not_found.blade.php
 • częstotliwość: raz dziennie


# Opis

Zadanie cron pobiera z bazy wszystkie wpisy znajdujące się w grupie z obowiązkowym backlinkiem, następnie dla każdego z nich utworzony zostaje job i ustawiony w kolejce do wykonania. W przypadku braku wykrycia linka zwrotnego zostaje to odnotowane w modelu,. Po przekroczeniu wartości krytycznej wpis zostaje dezaktywowany ze statusem "oczekujący na backlink", a stosowne powiadomienie wysłane do użytkownika.

# Konfiguracja

Dostępna z poziomu pliku .env znajdującego się w głównym folderze aplikacji.

Ilość godzin pomiędzy kolejnym sprawdzeniem dla pojedynczego wpisu (nie mniejsza niż 24):

IDIR_DIR_BACKLINK_CHECK_HOURS=24

Maksymalna ilość prób po których wpis zostanie deaktywowany z powodu braku backlinka:

IDIR_DIR_BACKLINK_MAX_ATTEMPTS=3


System odrzuci linki zwrotne którym został przypisany atrybut rel="nofollow", jak również te które mają nieprawidłową składnię html.