Powiadomienia o wygasających wpisach

  • cron:
    N1ebieski\IDir\Crons\Dir\ReminderCron
  • job:
    N1ebieski\IDir\Jobs\Dir\ReminderJob
  • widok powiadomienia mailowego:
    /resources/views/vendor/idir/mails/dir/reminder.blade.php
  • częstotliwość: ustalana przez użytkownika


# Opis

Zadanie cron pobiera z bazy wszystkie wygasające wpisy którym kończy się czas premium, a które znajdują się w płatnej grupie, następnie dla każdego z nich utworzony zostaje job i ustawiony w kolejce do wykonania. W zależności od ustawienia grupy, użytkownik otrzyma w powiadomieniu informację co stanie się z wpisem po zakończeniu czasu premium. Powiadomienie zawiera również bezpośredni link do edycji wpisu w profilu z możliwością przedłużenia grupy.

# Konfiguracja

Dostępna z poziomu pliku .env znajdującego się w głównym folderze aplikacji.

Ilość dni do końca czasu premium, przekroczenie których skutkuje wysyłką powiadomienia (wartość od 1 do 30. Inne wartości wyłączają powiadomienia):

IDIR_DIR_REMINDER_LEFT_DAYS=7

Zadanie nie ma pokrycia w modelu, to znaczy, że nie jest zapisywana data ostatniej wysyłki. Powyższe ustawienie zostanie zastosowane dla wszystkich wpisów spełniających kryterium.