Zakończenia wygasłych wpisów

  • cron:
    N1ebieski\IDir\Crons\Dir\CompletedCron
  • job:
    N1ebieski\IDir\Jobs\Dir\CompletedJob
  • widok powiadomienia mailowego:
    /resources/views/vendor/idir/mails/backlink/completed.blade.php
  • częstotliwość: raz dziennie


# Opis

Zadanie cron pobiera z bazy wszystkie wpisy znajdujące się w płatnej grupie, którym zakończył się czas premium, a następnie dla każdego z nich utworzony zostaje job i ustawiony w kolejce do wykonania. W zależności od ustawienia grupy wpis "spada" do niższej grupy (o niższych przywilejach, usunięte zostają również ponadwymiarowe kategorie) lub zostaje dezaktywowany ze statusem "oczekujący na płatność".

Do użytkownika wysyłane jest powiadomienie o tej czynności. Powiadomienie zawiera informację co stało się z wpisem, zawiera również bezpośredni link do odnowienia lub zmiany grupy na stronie edycji wpisu w profilu.