Captcha

 • komponent:
  N1ebieski\ICore\View\Components\CaptchaComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/icore/web/components/captcha/logic_captcha.blade.php
  /resources/views/vendor/icore/web/components/captcha/recaptcha_v2.blade.php
  /resources/views/vendor/icore/web/components/captcha/recaptcha_invisible.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla captchę, czyli token który użytkownik musi rozwiązać by potwierdzić zamieszczenie treści. Administrator ma możliwość wyboru między silnikiem reCAPTCHA v2, reCAPTCHA Invisible lub Logic Captcha.

# Kod i ustawienia

<x-icore::captcha-component />
@render('icore::captchaComponent')


# Konfiguracja

Wyboru captchy można dokonać z poziomu pliku .env w głównym folderze z aplikacją:

ICORE_CAPTCHA_DRIVER=recaptcha_v2

do wyboru: recaptcha_v2, recaptcha_invisible lub logic_captcha.

Pozostawienie opcji pustej, bez zdefiniowanego silnika oznacza, że system captchy nie będzie stosowany. Proszę mieć wówczas na uwadze, że formularze nie są zabezpieczone przed spamem.

# Konfiguracja recaptcha_invisible

Z poziomu pliku .env należy wstawić Site Key:

RECAPTCHA_INVISIBLE_SITE_KEY=

oraz Secret Key:

RECAPTCHA_INVISIBLE_SECRET_KEY=

Oba klucze należy wygenerować w panelu Google Recaptcha.

Domyślnie w konfiguracji znajdują się klucze do wersji testowej.

# Konfiguracja recaptcha_v2

Z poziomu pliku .env należy wstawić Site Key:

RECAPTCHA_V2_SITE_KEY=

oraz Secret Key:

RECAPTCHA_V2_SECRET_KEY=

Oba klucze należy wygenerować w panelu Google Recaptcha.

# Konfiguracja logic_captcha

Pytania i odpowiedzi wykorzystywane przy tokenie logicznym można skonfigurować jako tablicę PHP z poziomu pliku /config/logic_captcha.php:

'logic' => [
  'questions' => [
    'Color of the sky?' => [
      'blue'
    ],
    'Highest mountain on Earth?' => [
      'Mount Everest', 'MountEverest'
    ],
    'Natural enemy of the cat?' => [
      'dog', 'human', 'lol'
    ]
  ]
]