Chmura tagów

 • komponent:
  N1ebieski\ICore\View\Components\Tag\Post\TagComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/icore/web/components/tag/post/tag.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla w miejscu wstawienia chmurę najpopularniejszych tagów w postaci linków do podstron agregujących posty według wybranego tagu.

# Kod i ustawienia

<x-icore::tag.post.tag-component
  limit="25"
  :cats="$catsAsArray ?? null"
  :colors="['text-white']"
/>
@render('icore::tag.post.tagComponent', [
  'limit' => 25,
  'cats' => $catsAsArray ?? null,
  'colors' => ['text-white']
])
 • limit - maksymalna ilość tagów w chmurze
 • cats - opcjonalnie; domyślnie zadeklarowana w odpowiednich miejscach. Tablica zawierająca ID kategorii które mają zostać uwzględnione przy wybieraniu tagów. Dzięki temu na podstronach powiązanych z kategorią "Motoryzacja" wyświetlą się wyłącznie tematycznie powiązane z tą kategorią hasła.
 • colors - opcjonalnie. Tablica zawierająca nazwy klas definiujących kolor. Podczas tworzenia chmury komponent wybiera losowy kolor z tablicy dla każdego z pojedynczych tagów